ساخت 60 قطعه مهم مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان در داخل کشور

ساخت 60 قطعه مهم مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان در داخل کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات