از سوی تیم امدادرسانی و ایمنی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ مانور نجات مصدوم فرضی از حادثه برق گرفتگی

از سوی تیم امدادرسانی و ایمنی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ مانور نجات مصدوم فرضی از حادثه برق گرفتگی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات