از سوی کارکنان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تغذیه واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی

از سوی کارکنان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تغذیه واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات