تقدیر مدیرکل دفتر امور مجامع،بودجه و مدیریت مالی شرکت...

تقدیر مدیرکل دفتر امور مجامع،بودجه و مدیریت مالی شرکت...

مدیرکل دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اهدای لوح تقدیر از زحمات معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی آب منطقه ای آذربایجان شرقی به خاطر اخذ تقدیرنامه دوستاره مرکز جایزه ملی مدیریت مالی ایران و کسب عنوان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی برگزیده در بین شرکت های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارزیابی سال 1397 از ابعاد مالی و مجمعی قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در این لوح که به امضای شجاع حیدری راد، مدیرکل دفتر امور مجامع، بودجه و مدیریت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده، با تبریک اخذ تقدیرنامه دوستاره مرکز جایزه ملی مدیریت مالی ایران و کسب عنوان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی برگزیده در بین شرکت های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارزیابی سال 1397 از ابعاد مالی و مجمعی به قاسم سلطان زاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، از زحمات ایشان و همکاران اداری، مالی و پشتیبانی این شرکت قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات