شهردار ارومیه از فعالیت های عمرانی و خدماتی سطح منطقه ۲ بازدید کرد

شهردار ارومیه از فعالیت های عمرانی و خدماتی سطح منطقه ۲ بازدید کرد

شهردار ارومیه از فعالیت های عمرانی و خدماتی سطح منطقه ۲ بازدید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ صبح امروز، محمد حضرت پور ، شهردار ارومیه بهمراه مهرداد سلامتی،  شهردار منطقه ۲ از فعالیت های عمرانی و خدماتی سطح منطقه بازدید کرد.

در این بازدید از عملیات مختلف عمرانی و خدماتی  منطقه به ویژه عملیات جدول گذاری، تسطیح  و آسفالت خیابان المهدی زیر فشار قوی سطح منطقه دو بازدید بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات