دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهی نامه ...

دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهی نامه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات