دو میلیارد تومان هزینه تحمیلی تعویض تجهیزات ترافیکی در سال

دو میلیارد تومان هزینه تحمیلی تعویض تجهیزات ترافیکی در سال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات