ایزدی:کیسون توانایی انجام پروژه مترو اهواز را ندارد

ایزدی:کیسون توانایی انجام پروژه مترو اهواز را ندارد

عضو شورای اسلامی شهر اهواز در گفتگو با خبرنگار تابا گفت: قرارداد شرکت کیسون پیمانکار قطار شهری اهواز مشتمل بر طراحی، تامین ملزومات اعم از دستگاه ها و اجرای پروژه بوده ضمن اینکه فاینانس آن هم یکی از شرایط ورود به مناقصه بوده است.
محمدرضا ایزدی افزود: اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تامین و تدارکات و ساخت نهایی بر عهده پیمانکار بوده است که در نهایت این پیمانکار نشان داد در مراحل مختلف قادر به انجام کار نیست!
وی با انتقاد از عملکرد شرکت کیسون خاطرنشان کرد: از همان روزهای اول با تغییراتی که در اجرای پروژه انجام شد شرکت کیسون نشان داد که در طراحی صورت گرفته مشکلاتی دارد؛ مثلاً در قرارداد برداشت خاک برای هر ایستگاه به میزان سه هزار متر مربع تعیین نموده بود ولی این شرکت دو برابر میزان تعیین شده هزینه برداشت خاک برای ۱۳ ایستگاه اخذ کرده است.
ایزدی ادامه داد: در خصوص قطر تونل نیز ایراداتی وجود دارد. در قرارداد ۵.۴۰ متر در طراحی دیده شده اما در بعضی از مسیرها آنرا به ۵.۹ رسانده اند بنابراین این شرکت در عمل نشان داد که طراحی صورت گرفته محل اشکال است.
رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: پرونده پروژه قطار شهری به خاطر اختلاف بین شهرداری و شرکت کیسون توسط شهردار وقت به شورای عالی فنی جهت داوری ارسال شده است تا بلکه از این طریق مشخص شود که علت تاخیر در انجام کار به دلیل قصور شهرداری بوده یا شرکت کیسون، با وجود این پروژه چند سالی است که تعطیل شده است.
ایزدی افزود: شرکت کیسون از سال ۹۲ تاکنون کار را تعطیل کرده و طی سال های تعطیلی تنها ۹۰۰ متر از فلکه ساعت تا فلکه حجاب را حفاری نموده که در مقابل کل کار بسیار ناچیز است و از صددرصد کل پروژه پس از گذشت ۱۴ سال نزدیک به ۳۰ درصد آن پیشرفت داشته است که آن هم متاسفانه به علت عدم نگهداری مطلوب دچار استهلاک شده و نیاز به مرمت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز با تاکید بر اینکه کیسون توانایی انجام پروژه مترو اهواز را ندارد گفت: پیمانکار قطار شهری اهواز باید خلع ید شود و خسارت تاخیر در انجام پروژه را باید با شکایت از این شرکت اخذ کرد چون قرارداد ۴۷۰ میلیارد تومانی مترو اهواز که باید طی چهار سال انجام می‌شد پس از گذشت حدود ۱۴ سال اکنون با ۱۰ هزار میلیارد هم به اتمام نمی‌رسد.
ایزدی در پایان اظهار کرد: ادامه این روند یعنی تضییع حقوق مردم شریف اهواز که از شهردار اهواز تقاضا دارم نسبت به شکایت از طریق مراجع قضایی نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق مردم اقدام عاجل نماید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات