تیرماه هر چند روز یک پروژه آغاز یا افتتاح خواهد شد

تیرماه هر چند روز یک پروژه آغاز یا افتتاح خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات