نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر خرمشهر

نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر خرمشهر

نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهر خرمشهر

عملیات اجرایی نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های .....

جمعه ٣٠ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات