اصلاح الگوی کشت از اولویت های طرح سازگاری با کم آبی می باشد

اصلاح الگوی کشت از اولویت های طرح سازگاری با کم آبی می باشد

چهل و چهارمین جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه سازگاری با کم آبی روز سه شنبه مورخ 99/03/27 با حضور مسولین کشوری و استانی به صورت ویدئو کنفرانس در سالن جواد الائمه استانداری قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در این جلسه که مسئولین  وزارتخانه های  نیرو، جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، استاندار و مدیران شرکت های آب، آبفا، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم حضور داشتند احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای سازگاری با کم آبی در استان گفت: در بخشهای مختلف شرب،صنعت ،کشاورزی و فضای سبز کارهای خوبی انجام شده است که  با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است از اهمیت زیادی برخوردار است.

حاجی حسینی مسگر افزود: اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی که شامل مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز ،جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و برقی کردن چاههای کشاورزی بود با جدیت دنبال شد و ادامه دارد همچنین اصلاح الگوی کشت از اولویت های طرح می باشد که در در دشت های شریف آباد و ساوه در حال اجرا می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم استفاده از روش های نوین آبیاری را یکی از روشهای سازگاری با کم آبی عنوان کرد که باعث توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه کشت های نشایی و استفاده از سایبان برای کاهش مصرف آب  می شود.

وی توسعه سامانه های نوین آبیاری را مد نظر قرارداده وبیان نمود: انتقال آب با لوله، اجرای سیستم های نوین آبیاری وتسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی مدرن  از مزایا این سامانه ها است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در این جلسه که مسئولین  وزارتخانه های  نیرو، جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، استاندار و مدیران شرکت های آب، آبفا، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم حضور داشتند احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای سازگاری با کم آبی در استان گفت: در بخشهای مختلف شرب،صنعت ،کشاورزی و فضای سبز کارهای خوبی انجام شده است که  با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است از اهمیت زیادی برخوردار است.

حاجی حسینی مسگر افزود: اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی که شامل مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز ،جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و برقی کردن چاههای کشاورزی بود با جدیت دنبال شد و ادامه دارد همچنین اصلاح الگوی کشت از اولویت های طرح می باشد که در در دشت های شریف آباد و ساوه در حال اجرا می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم استفاده از روش های نوین آبیاری را یکی از روشهای سازگاری با کم آبی عنوان کرد که باعث توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه کشت های نشایی و استفاده از سایبان برای کاهش مصرف آب  می شود.

وی توسعه سامانه های نوین آبیاری را مد نظر قرارداده وبیان نمود: انتقال آب با لوله، اجرای سیستم های نوین آبیاری وتسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی مدرن  از مزایا این سامانه ها است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات