مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده شرکت آب منطقه...

مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده شرکت آب منطقه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با صدور ابلاغی آقای مهندس رضا رسولی را به عنوان مدیر دفتر مشارکت­های مردمی و طرح­ های زودبازده تعیین نمودند.

در این ابلاغ ضمن اشاره به سوابق و تجربه ارزنده نامبرده بر انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تحت نظر معاون طرح و توسعه تاکید و برای نامبرده آرزوی توفیق نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات