تجربه مسکن اجتماعی در کشورهای پیشرفته

انگلیس از جمله کشورهای پیشرو در زمینه مسکن اجتماعی است که اقدام به تامین واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه کرد. از قدیمی‌ترین نمونه‌های مسکن اجتماعی در کشور انگلیس در قرن ۱۰ میلادی احداث شده بود که به منظور اسکان کم‌درآمدها مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است. در انگلیس ابتدای قرن بیستم ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی ملکی، ۸۰ درصد اجاری خصوص، یک درصد اجاری عمومی و ۹ درصد انواع انجمن‌های غیرانتفاعی بودند. در سال ۱۹۷۰ سهم واحدهای مسکونی که دولت ساخته بود، به نسبت کل واحدهای مسکونی کشور انگلیس ۵۰ درصد بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بخش عمومی فعالیت وسیعی را برای بازسازی و ساخت مسکن جدید، بوسیله‌ی دولت‌های محلی و شهرهای جدید آغاز کرد. کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که از اقتصاد آزاد پیروی می‌کنند در بخش مسکن به روشنی دخالت کرده و اقدام به تنظیم بازار و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد کردند. مسکن اجتماعی در انگلیس ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات