تشریح طرح های افتتاحی و کلنگ زنی حوزه راه و شهرسازی استان ایلام در مراسم ویدیو کنفرانس با حضور رئیس ...

تشریح طرح های افتتاحی و کلنگ زنی حوزه راه و شهرسازی استان ایلام در مراسم ویدیو کنفرانس با حضور رئیس ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات