نشست صمیمی مهندس عبدالمجید نژاد صفوی ، مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با مدیر عامل بانک ایران زمین خراسان ه...

نشست صمیمی مهندس عبدالمجید نژاد صفوی ، مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با مدیر عامل بانک ایران زمین خراسان ه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات