جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص آخرین اقدامات طرح ملی مسکن در استان خراسان شمالی با حضور دکتر نبیان معاون...

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص آخرین اقدامات طرح ملی مسکن در استان خراسان شمالی با حضور دکتر نبیان معاون...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات