شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به اجرای کانیوو وسط ، در سطح شهر با جدوال بتنی پیش ساخته طبق نقشه ، دتایل ، ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته راه ، باند و فرودگاه سال 99 با برآورد هزینه اولیه از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط اقدام نماید.

شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به اجرای کانیوو وسط ، در سطح شهر با جدوال بتنی پیش ساخته طبق نقشه ، دتایل ، ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته راه ، باند و فرودگاه سال 99 با برآورد هزینه اولیه از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات