نقطه عطف در مطالعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ایران

نقطه عطف در مطالعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ایران


زلزله 31 خرداد 1369 رودبار و منجیل، بی تردید تأثیرگذارترین زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم‌سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی است و نقطه عطفی در مطالعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ایران محسوب می شود.

مهندس عبدالرضا هاشمیان, رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان یادداشتی درباره سالگرد زلزله رودبار نوشته است که با هم آن را می خوانیم:

زلزله از جمله حوادث و بلایای طبیعی است که می‌تواند آثار مخرب مادی و معنوی زیادی داشته باشد. کشور ما به علت لرزه خیز بودن شاهد وقوع زلزله‌هایی با ابعاد گسترده بوده که خرابی ساختمان‌ها، زیرساخت‌های شهری و جان باختن هم‎وطنان عزیزمان از  پیامدهای آن می باشد. هر کدام از این حوادث درسهایی به ما آموختند که در بازنگری مقررات و به روز شدن آیین نامه ها و ضوابط فنی ساختمانها به کار آمده تا بدین ترتیب شهرها در ابعاد مختلف تاب آوری از جمله بعد کالبدی، زیر ساختی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی پیوسته مورد توجه و پایش قرار گیرند.

زلزله 31 خرداد 1369 رودبار و منجیل، بی تردید تأثیرگذارترین زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم‌سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی است و نقطه عطفی در مطالعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ایران محسوب می شود. اهمیت آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) و رعایت مفاد آن در طراحی ساختمانها بعد از زلزله رودبار و منجیل بسیار مورد توجه قرار گرفت و طی سال های متمادی آیین نامه مذکور بازنگری شد و پیوستهایی به آن افزوده شد.

علاوه بر رعایت ضوابط و آیین نامه ها، کاهش آسيب‌پذيري شهرها در برابر زلزله زماني محقق خواهد شد که ايمني شهر در برابر خطرات زلزله به عنوان يک هدف بلند مدت در تمامي سطوح برنامه‌ريزي، مد نظر قرار گیرد و فرهنگ رعایت مقررات ملی ساختمان در جامعه همگانی شود.

این فرهنگ سازی ابعاد اجتماعی، روانی و اقتصادی مثبتی به دنبال دارد. تاکید بر رعایت مقررات ملی ،ایمنی ساختمانها و ساکنین را تامین خواهد کرد. از بعد روانی داشتن سرپناهی امن، آرامش خاطر افراد را به دنبال خواهد داشت و با توجه به اینکه ساختمان یک سرمایه ملی است و هزینه زیادی برای ساخت آن صرف می شود استفاده از دانش مهندسان و ساخت و ساز اصولی و بر پایه مقررات از بعد مالی هم توجیه اقتصادی خواهد داشت. لذا اعتماد به مهندسان به عنوان مدافعان ایمنی ساختمانها و مترجمان قوانین و ضوابط ساخت و ساز، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و نقش مهم طراحان، ناظران و مجریان در کیفیت ساختمان، افزایش عمر مفید آن و مقاومت در برابر حوادث طبیعی چون زلزله، آتش سوزی و ... در جامعه تبیین گردد. به موازات آن آموزش مستمر مهندسان، به روز نگاه داشتن دانش و تخصص فعالان حوزه ساخت و ساز‌‌ و آشنایی با فناوریهای نوین همواره می‌تواند در ارتقای کیفیت ساختمانها بسیار مؤثر باشد تا خسارات احتمالی پیشامدهای طبیعی همچون زلزله کاهش یابد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات