جهان همواره در حال تغییر و تحول است

جهان همواره در حال تغییر و تحول است


سالروز درگذشت هموطنان عزیزمان در زلزله مناطق طارم، رودبار و منجیل را گرامی می‌داریم.

انسان در طول تاریخ برای دستیابی به امنیت و آسایش و حفاظت از خود در برابر خطرات طبیعی و انسانی (زلزله، سیل، آلودگی محیط زیست و آتش سوزی و ...) همواره به دنبال ایجاد و راهکارهای مناسب برای محیط پیرامون خود بوده است.

موضوع ایمنی در برابر خطرات زلزله با ایجاد ضوابط و استراتژی ها و راهکارهای مناسب در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری و طراحی ساختمان ها امکان پذیر است.

با ساماندهی و مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط فنی می توان میزان ویرانی و خسارات وارده را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و با ایجاد فضای مناسبی برای بالا بردن توان تخصصی جامعه علمی کشور، زمینه رشد فرهنگی و پیشرفت علمی در سطح داخلی و بین المللی را فراهم کرد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سالروز درگذشت هموطنان عزیزمان در زلزله مناطق طارم، رودبار و منجیل را گرامی می‌دارد. بی تردید با افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز و ایجاد زیر ساخت های لازم، در برابر سوانح و حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و آتش سوزی و ... می توانیم شاهد کاهش تلفات و خسارات جانی و مالی باشیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات