بازدید شهردار تفرش از میدان طبرسی

بازدید شهردار تفرش از میدان طبرسی

ابراهیمی فر شهردار تفرش به اتفاق سعدی معاون شهرداری با حضور در میدان شهید طبرسی، ضمن بازدید از محل مذکور دستورات لازم جهت بازسازی و نوسازی این میدان را صادر نمود.

IMG_2020062021255IMG_2020062015537

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات