فرآیند دوم الکترونیک در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

فرآیند دوم الکترونیک در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این فرم جهت بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارکنان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ،تجزیه و تحلیل عملکردها ،کشف مفاسد اداری و دریافت شکایات مکتوب مردمی در راستای پاسخگویی پیرامون صحت و سقم موضوعات شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به شاکیان طراحی شده است و قابلیت پی گیری از طریق کد رهگیری را دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات