دومین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در 27 خردادماه 99...

.

در این جلسه براساس دستور کار از قبل تعیین شده در خصوص موضوعاتی از قبیل «گزارش اقدامات و برنامه های مربوط به پیشگیری از شیوع کرونا ویروس»،«ارزیابی و مدیریت ریسکهای پدافند غیرعامل برخی از تاسیسات شرکت»،«بررسی مصوبات کمیته پیشگیری از سرقت استان»،«گزارش جلسه هیئت بازرسی مستقر در استانداری در خصوص نحوه و میزان هزینه کرد در حوزه پدافند غیرعامل» و«برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال جاری» بحث و تبادل نظر شد و در پایان نیز تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات