پیش نویس مدل مالی طرح خط دوم آبرسانی به یزد از رودخانه خرسان بررسی...

پیش نویس مدل مالی طرح خط دوم آبرسانی به یزد از رودخانه خرسان تهیه شده توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در مدل تهیه شده در ابتدا تحلیل روند جمعیت استان یزد و پیش بینی آن تا سال 1425 بررسی شد.

در ادامه سیمای طرح شامل موقعیت جغرافیایی، مشخصات فنی طرح و اهم اقدامات انجام شده تا کنون ارائه گردید سپس روش های مختلف نحوه تامین منابع مالی طرح، بررسی و ساختار پیشنهادی شرکت آب نیرو در این خصوص بررسی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات