هفته مديريت مصرف رزمايشي براي مشاركت همگاني در كاهش ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق سمنان، مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان به مناسبت فرارسيدن هفته مديريت مصرف گفت: اين هفته فرصت شايسته اي براي مشاركت همگاني و نوعي رزمايش در برنامه كاهش پيك بار تابستان است.
سـيد محمد موسوي زاده بيان داشت: هفته اول تيرماه كه مصادف با آغاز فـصل تابـستان مي باشد، از سوي وزارت نيرو به عنوان هفته صرفه جويي در مصرف آب و برق نامگذاري گرديده و زمينه مشاركت بيش از پيش كليه مشتركان براي گذر موفق از اوج بار تابستاني محـسوب مي شود.
وي اظهارداشت: براساس دستورالعمل اجرايي ابلاغ شده از سوي توانير به اين شركت، مديريت مصرف و خانواده، استفاده از ظرفيت افكار عمومي و رسانه، تبيين نقش سازمان ها و موسسات در اعمال رويه هاي صحيح مصرف، نقش منابع انرژي در امنيت غذايي، جلب مشاركت هاي مردمي در كاهش مصرف، مديريت مصرف و آموزه هاي ديني وهمچنين ارائه ارزش اقتصادي انرژي، به عنوان عناوين و روزشمار اين هفته است.
موسوي زاده تصريح كرد: استفاده از ظرفيت بصري با نصب بنرهاي اطلاع رساني در سطح معابر، مصاحبه با رسانه ها، تجليل از مشتركان كم مصرف برق خانگي، تقدير از مشتركين صنعتي همكار در برنامه تعطيلات و تعميرات سال گذشته، پخش پيام هاي فرهنگي آموزشي راديويي و تلويزيوني از صداو سيماي مركز سمنان، انعقاد تفاهم نامه با نهادهاي فرهنگي در راستاي مديريت مصرف برق، نشست با مسئولين به منظور مشاركت در پويش اجتماعي "هر اشتراك برق، يك نيروگاه مجازي" و ارائه پيام ها و طرح هاي گرافيكي متناسب با اين هفته در شبكه هاي مجازي، از جمله برنامه هاي پيش بيني شده اين شركت براي گراميداشت هفته مورد اشاره به شمار مي رود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات