علت افزایش قیمت مسکن در کیش چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، معراج نادری فصیح با اشاره به این که سازمان منطقه آزاد بنای ارتزاق از محل زمین را ندارد گفت: سازمان به عنوان متولی جزیره‌ای که گردشگر محور است، ملزم به فراهم کردن شرایطی است که برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد و پایین آوردن قیمت زمین راه ایجاد چنین جذابیتی نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات