اولین روز ناسالم شهر مشهد در سال جدید ثبت شد

اولین روز ناسالم شهر مشهد در سال جدید ثبت شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات