تغییر کاربری کمربندی جنوبی به «کوه پارک»/ کمربند جنوبی اجرا نمی شود

تغییر کاربری کمربندی جنوبی به «کوه پارک»/ کمربند جنوبی اجرا نمی شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات