حق مسکن هنوز افزایش نیافته است

تا امروز که دوم تیرماه است، هنوز هیات دولت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری را به تصویب نرسانده و کارگران در خردادماه همان حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را دریافت کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات