رییس کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد

احمد جباری به عنوان دبیر اول و آرا شاوردیان به عنوان دبیر دوم این کمیسیون و سید البرز حسینی به عنوان سخنگوی عمران مجلس انتخاب شدند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات