افزایش تولید انرژی در نیروگاه شهید مفتح و دورود در خرداد سال 1399

افزایش تولید انرژی در نیروگاه شهید مفتح و دورود در خرداد سال 1399

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات