در اجرای تبصره بند 6 ماده 10آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در مورخ 1399/3/27 دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری در 13 ماده و یک تبصره توسط معاون محترم وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ابلاغ گردید.

در اجرای تبصره بند 6 ماده 10آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در مورخ 1399/3/27 دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری در 13 ماده و یک تبصره توسط معاون محترم وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ابلاغ گردید.


حسب تاکیدات و دستور سرپرست محترم وزارت متبوع و نگاه ایشان به سیاستهای کلان کشور درجهت ایجاد فضای سالم تجاری برای فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی و همچنین حسن اجرای تبصره بند 6 ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دستورالعمل مذکور باهمکاری و تعاملات سازنده وزارت صنعت،معدن و تجارت ، گمرک جمهوری اسلامی ایران،اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران و بانک مرکزی و برگزاری جلسات هماهنگی متعدد و مستمر تهیه و تدوین گردیده است. دستورالعمل مذکور شامل شرح وظایف و اختیارات کارگروه اصلی و کمیته کارشناسی استانی ، تعیین مصادیق رفتار سوءتجاری و نحوه رسیدگی به تخلفات بوده و امید است با حسن اجرای مفاد دستورالعمل و مشارکت نهادها و دستگاههای مرتبط در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی اقدامات مناسب و ایجاد فضای سالم تجاری قدمهای موثر و مثبتی برداشته شود.
نماینده محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان دبیر کارگروه مشخص و در حال خدمت‌رسانی می‌باشد.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات