برگزاری نخستین سمینار آنلاین در حوزه ساختمان در تبریز


نخستین و بزرگتر ین سمینار آنلاین در حوزه ساختمان با حضور پنج هزار نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان چهارم تیرماه جاری در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، نخستین و بزرگترین سمینار آنلاین در حوزه ساختمان با هدف آشنایی با آخرین تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرم) و با حضور پنج هزار نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان چهارم تیرماه جاری در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

قرار است دکتر مسعود فرزاد، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و دکتر مسعود حسین زاده اصل، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و عضو کمیته استاندارد ۲۸۰۰زلزله در این سمینار آنلاین سخنرانی کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات