مناقصه خرید سنگ دفتر نمایندگی بافت

مناقصه خرید سنگ دفتر نمایندگی بافت

سازمان نظام مهندسی ساختمان قصد خرید اقلام ذیل را دارد لذا کسانی که تمایل دارند نسبت به کامل کردن فرم ذیل اقدام و پس از مهمور نمودن و در پاکت دربسته قراردادن به آدرس کرمان- شهرک باهنر- خیابان بحرالعلوم- روبروی بحرالعلوم ۱۱ واحد اداری تحویل نمائید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات