پیام نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم به مناسبت دهه کرامت


باسمه تعالی
معنای کرامت و نشانه های انسان کریم
اول ماه ذیقعده ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ۱۱ ذیقعده ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام است فاصله اول ماه تا یازدهم ماه که ۱۰ روز است دهه کرامت نامگذاری نمودند وجه نامگذاری این است که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت و امام رضا علیه السلام امام رئوف و مهربان و امام کریمان است۰
اهل بیت علیهم السلام منبع کرامت هستند در زیارت جامعه کبیره می خوانیم و اصول الکرم یعنی شما ریشه و اساس کرامت هستید در جای دیگر همین زیارت آمده است و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم عادت شما احسان و نیکی و ذات شما کرامت و بزرگواری است۰ فرهنگ اهل بیت، فرهنگ بزرگواری و بزرگ منشی، فرهنگ عزت و کرامت است ما باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم، به همین جهت در دهه کرامت ، اشاره‌ای به معنای کرامت و نشانه های انسان کریم خواهیم داشت۰
کرامت به معنای عظمت، بزرگی بزرگواری، با عزت و شرافت است، چیزی که دارای حرمت باشد و از پستی و فرومایگی به دور باشد کرامت گفته می‌شود (کرامت در مقابل دئانت و پستی است )همچنین کرامت به معنای بخشنده و گذشت کننده نیز آمده است۰
در قرآن این صفت در مورد خدا و رسول خدا و قرآن و۰۰۰ به کار رفته است (رب کریم، رسول کریم، قرآن کریم، زوج کریم و ۰۰۰)
اما انسان کریم کسی است که دارای روح بزرگ و اخلاق و رفتار پسندیده باشد۰
امام صادق علیه السلام فرمود: نشانه انسان کریم سه چیز است؛ اخلاق نیکو، فرو بردن خشم و غضب، چشم پوشی از اشتباه دیگران ۰
احادیث فراوانی از علی علیه السلام راجع به نشانه های انسان کریم نقل شده است از جمله: الف : در حدیثی فرمود، کریم کسی است که در حال اقتدار و قدرت از خطای دیگران بگذرد و عفو کند،  زمانی که به حکومت و قدرت دست یافت به عدالت رفتار کند و ظلم وتبعیض نداشته باشد و در معاشرت اجتماعی زبانش را نگه دارد و به دیگران نیکی کند۰
ب: در حدیث دیگر فرمود :الکرم : ملک اللسان و بذل الاحسان، کرم عبارت است از اینکه انسان بر زبان خود مسلط باشد و به دیگران احسان و نیکی کند ۰
ج: آن حضرت یکی از ویژگی های کریمان را شکر و سپاس گزاری می داند و می فرماید الکریم یشکرالقلیل واللئیم یکفر الجزیل ؛ انسان کریم بر چیز اندک هم شکر می کند و آدم پست با وجود نعمت زیاد باز هم کفران نعمت می‌نماید ۰
د: در حدیث دیگر ، بذل و بخشش و حل مشکلات مردم قبل از درخواست شان را از خصوصیات انسان کریم می‌داند و می فرماید: من بذل النوال قبل السوال فهو الکریم المحبوب؛ کسی که قبل از درخواست عطا و بخشش نماید او کریم دوست داشتنی ا ست ۰
بر اساس آموزه های دینی انسان میتواند با کسب تقوا و خداترسی ، روحیه عفو و گذشت ، داشتن همت بلند و دید وسیع به کرامت دست یابد کرامت روح بلند میخواهد، ما باید روح خودمان را از آلودگی های جسمانی و روحانی و معصیت دور کنیم تا به کرامت برسیم چه خوب گفته شد، بلند همتان کریمان تاریخ اند ۰
سید احمد میرعمادی - نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات