جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع پایش برنامه اجرایی معاونت املاک و حقوقی با حضور دکتر بهادری عضو هیات مدی...

جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع پایش برنامه اجرایی معاونت املاک و حقوقی با حضور دکتر بهادری عضو هیات مدی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات