جلسه مشترك مديركل راه وشهرسازي استان كرمان با مديران شركت گوهرزمين

مهندس حاجي زاده مديركل راه وشهرسازي استان كرمان در جلسه مشترك با مديران شركت گوهرزمين با بيان اين مطلب كه شركت سنگ آهن گهرزمين به عنوان يك شركت توسعه گر  دراحداث مسكن وپروژه هاي  عام المنفع باز آفريني در شهر سيرجان مي تواند نقش به سزايي ايفاد كند و مجموعه وزارت راه وشهرسازي در استان كرمان نيز با استفاده از قانون تامين وعرصه مسكن و ظرفيت هاي به وجود آمده در قانون بودجه سال جاري وبازآفريني شهري نهايت همكاري وپشتيباني را از نقش توسعه گرانه شركت گهرزمين را انجام مي دهد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات