بازدید از رودخانه های سطح شهر بشرویه

همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، از رودخانه های شهر بشرویه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این بازدید که مدیر رودخانه ها و سواحل این شرکت و اعضای کمیسیون ماده سه نیز حضور داشتند، وضعیت رودخانه های سطح شهر بشرویه و رفع مغایرت در تعیین حریم و بستر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات