گزارش وزارت کار از تجربه کشورهای OECD: دولت ها مسکن را به حال خود رها نمی کنند

به گزارش اخبار ساختمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی اجمالی سیاست‌های دولت‌ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است. دولت‌ها در زمینه‌های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی‌های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره‌ای مقررات گذاری کرده‌اند. در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره‌های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات