برگزاری چهارمین جلسه کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ، به استناد جزء 5 بند ((الف)) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی ، چهارمین جلسه کمیته تصویب طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی با حضور  آقایان: مهندس حیدری فرماندار قم,  مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم ، دکتر چهرگانی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ، طالبی معاون امور عمرانی فرمانداری , صمدی جانشین معاونت عمران روستایی و سایر اعضای کمیتة تصویب در سالن جلسات بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
در ابتدای این جلسه مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن استان قم ، ضمن عرض خیر مقدم و تبریک گرامیداشت دهه کرامت به اعضای کمیته تصویب گفت : رسیدگی به درخواست های واصله و تسریع در مراحل اجرایی پرونده های روستایی جهت طرح در کمیته فنی و کمیته تصویب به منظور تصمیم گیری از اولویت های کاری همکاران ما در بنیاد استان می باشد.
لازم به ذکر است در این جلسه موارد مربوط به دستور جلسه بررسی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات