پی گیری تأمین اعتبار طرح های راه و شهرسازی شهرستان ایلام در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با فرما...

پی گیری تأمین اعتبار طرح های راه و شهرسازی شهرستان ایلام در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با فرما...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات