مبادله تفاهم نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حوزه اقدام ملی تولید مسکن

مبادله تفاهم نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حوزه اقدام ملی تولید مسکن

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات