برگزاري نشست مجازي مديران " اچ.اس.اي" واحدهاي صنعتي استان همراه با تقدير از 6  واحد صنعتي و خدماتي سبز

برگزاري نشست مجازي مديران " اچ.اس.اي" واحدهاي صنعتي استان همراه با تقدير از 6 واحد صنعتي و خدماتي سبز

نشست مجازي مديران " اچ.اس.اي" واحدهاي صنعتي استان همراه با تقدير از 6  واحد صنعتي و خدماتي سبز با حضور مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان و مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش«پارما» چهارمين نشست مديران "اچ.اس.اي" واحدهاي صنعتي استان همراه با تقدير از مديران عامل يك واحد صنعتي برگزيده سبز ، چهار واحد صنعتي سبز و يك واحد خدماتي سبز سال  1398 به صورت مجازي با حضور مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان و مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و مديران مرتبط ستادي و افزون بر45 نفر از مديران و كارشناسان واحدهاي بهداشت،ايمني و محيط زيست صنايع درسالن جلسات اين اداره كل برگزارشد.

دراين نشست مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان ضمن قدرداني از خانواده محيط زيست استان در برطرف كردن دغدغه هاي زيست محيطي  مردم گفت: اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با توجه به بيماري كرونا، پروتكل هاي بهداشتي را به خوبي رعايت كرد ونمونه آن تمركز خدمات اين اداره كل در ميز خدمت با رعايت مسائل بهداشتي است كه به خوبي پاسخگوي مراجعه كنندگان مي باشد.

منصور شيشه فروش به نقش تاثير گذار صنايع در حفظ محيط زيست اشاره كرد و از همراهي صنايع بزرگ در مديريت بحران كرونا در استان قدرداني كرد.

وي گزارشي ازاقدام هاي انجام شده در رابطه با بيماري كرونا در استان ارائه داد و گفت: درس آموزي ار حوادث هميشه اهميت دارد و ما بايد به گونه اي عمل كنيم كه با مستند سازي از اقدام ها و فعاليت هاي انجام شده آيندگان نيز بتوانند ازاين تجارب به خوبي استفاده كنند.

وي با اشاره به لزوم توسعه دولت الكترونيك در شرايط بيماري كرونا اظهار داشت: صنايع با تشكيل بانك اطلاعاتي از فعاليت زيست محيطي خود مي توانند به كمك مستند سازي،اطلاع رساني، آموزش، فرهنگ سازي وانتقال تجربه ها در راستاي اهداف زيست محيطي خود و تو سعه فرهنگ محيط زيست در جامعه گام بردارند.

وي با بيان اينكه حوادث جديد راهكارهاي جديد مي طلبد تصريح كرد: بايد در اين زمينه برنامه ريزي كرد وبا تدوين دستورالعمل هاي ايمني و سلامت محيط در تحقق الزامات و استانداردهاي محيط زيستي تلاش كنيم و پيشنيازاين اقدام تجهيز واحدها به امكانات فني لازم براي پيشگيري ازانواع آلودگي آب ، خاك و هوا است.

در اين نشست مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ضمن تقدير از تلاش‌ مديران واحدهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست صنايع استان در اجراي مجموعه قوانين و مقررات زيست محيطي اظهار داشت: با اعمال سياست هاي سازمان حفاظت محيط زيست در ترغيب و تشويق واحدهاي صنعتي به رعايت الزامات زيست محيطي از طريق انتخاب صنايع و واحدهاي خدماتي سبز هر ساله ما شاهد تلاش بيشتر فعالان صنعتي براي بهبود وضعيت زيست محيطي آنها هستيم.

ايرج حشمتي گفت: محيط زيست استان تلاش مي كند تا با ترويج راهبرد مسئوليت اجتماعي نسبت به محيط زيست دربين فعالان اقتصادي وديگر دستگاه ها و نهادهاي استان،مشاركت بخش هاي مختلف جامعه را در بهسازي وضعيت زيست محيطي اصفهان فراهم كند.

وي افزود: خانواده محيط زيست استان از همراهي صنايع و واحدهاي خدماتي سبز دراعتلاي فرهنگ سازي در جامعه استقبال مي كند.

در آغاز اين نشست، فرآيند انتخاب صنايع سبزدر سطح استاني و ملي توسط رئيس اداره نظارت و پايش تشريح شد و مديران و نمايندگان واحدهاي سبز گزارشي از اقدام ها و فعاليت هاي انجام يافته خود كه منجر به انتخاب آنان به عنوان واحد سبز شد ارائه كردند.

در پايان اين نشست لوح تقدير صنايع و خدمات سبز 1398 با امضاي استاندار اصفهان به مديران عامل: شركت فولاد اميركبيركاشان به عنوان واحد صنعتي برگزيده سبز استان ، نيروگاه سيكل تركيبي زواره، شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك، شركت شيرپاستوريزه پگاه گلپايگان و شركت سايپا سيتروئن به عنوان واحد صنعتي سبز و شهرداري شاهين شهر به عنوان واحد خدماتي سبز استان اهدا شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات