دیدار سیدعبدالمجید نژاد صفوی ،مدیرکل راه و شهرسازی استان با طاهر رستمی ،فرماندار اسفراین ،محسن لعل قادری ،شهردار اسفراین...

دیدار سیدعبدالمجید نژاد صفوی ،مدیرکل راه و شهرسازی استان با طاهر رستمی ،فرماندار اسفراین ،محسن لعل قادری ،شهردار اسفراین...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات