برگزاری جلسه استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جهت...

با حضور نماینده جهاد کشاورزی جلسه استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جهت پرداخت تسهیلات کنتورهای هوشمند در دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان ، این جلسه با حضور گودرزی معاون حفاظت و بهره برداری ،طهماسیان مدیر دفتر حفاظت و صفایی مسئول مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی در دفتر حفاظت و بهره برداری برگزار گردید .بحث و بررسی در خصوص چگونگی اجرای استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جهت پرداخت تسهیلات کنتورهای هوشمند مهمترین موضوع مطرح شده درجلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات