مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای...

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، معاونان طرح و توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت و با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «ولی بخشنده» را به سمت مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به ولی بخشنده آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون برنامه ریزی، از تاریخ صدور این ابلاغ به عنوان «مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای اردبیل» تعیین می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت هایمدیریت فوق و ماموریت های سازمانی محوله، بر اساس شرح وظایف مربوطه، تحت مدیریت معاون برنامه ریزی شرکت تلاش و اقدام موثر نمایید.

گفتنی است در این مراسم از زحمات و خدمات مهندس جرائیل رمضانی در دوران تصدی مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای اردبیل قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات