تعیین مجری راه اندازی و پیاده سازی الزامات بهره برداری سدهای...

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، معاونان طرح و توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت و با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل مجری راه اندازی و پیاده سازی الزامات بهره برداری سدهای مخزنی تازه کند و بفراجرد تعیین شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس جبرائیل رمضانی» را به سمت مجری راه اندازی و پیاده سازی الزامات بهره برداری سدهای مخزنی تازه کند و بفراجرد تعیین کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس جبرائیل رمضانی آمده است: «نظر به سوابق و تجارب جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونان طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان مجری راه اندازی و پیاده سازی الزامات بهره برداری سدهای مخزنی تازه کند و بفراجرد تعیین می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت ها و ماموریت های سازمانی محوله با تاکید بر موارد مدنظر، تحت مدیریت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت تلاش و اقدام موثر نمایید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات