معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در آيين گشايش مركز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس غلامعلي رخشاني مهر در آيين گشايش مركز پايش صنعت برق، راه اندازي اين مركز را در جهت تحقق حاكميت شركتي هوشمند عنوان كرد كه در برنامه هاي وزارت نيرو تحت عنوان تحول ديجيتال پيگيري مي شود.
معاون هماهنگي توزيع توانير حاكميت شركتي هوشمند به نيابت از ذي نفعان (مشتركان) براي نظارت بر بخش توزيع و هوشمندسازي مشتركان توزيع را از ديگر اهداف اين مركز عنوان كرد و دريافت بي واسطه اطلاعات از شركتها ،امكان مديريت بهينه منابع ،نظارت بر اختصاص منابع محدود ،افزايش رويت پذيري شبكه ،كاهش تلفات فني و غيرفني ،مديريت بار و انرژي ،نقش آفريني مشتري هوشمند ،ارتقاي امنيت و بالا بردن قابليت اطمينان شبكه و پايش و مديريت هوشمند سيستم را از مزاياي آن برشمرد.
وي نقش اين مركز در تدوين شاخصهاي كليدي عملكرد و امكان رصد برخط شاخصها  همچنين نظارت مستمر و گرفتن بازخورد براي ايجاد تغيير متناسب در استراتژيها و برنامه ها را خاطرنشان ساخت و از امكان ارزيابي مديران با خودشان در كنار ارزيابي شركتها با يكديگر خبر داد.
مهندس رخشاني مهر سامانه سيما ،سامانه پايش بار و انرژي ،سامانه پايش انرژي تحويلي و سامانه رصد را كه حوادث شبكه هاي انتقال و توزيع را به منظور كوتاه كردن دوره بازيابي شبكه رصد مي كند ،4 سامانه بسيار مهم اين مركز ذكر كرد و با اشاره به نقش برجسته سامانه پايش بار و انرژي گفت: 28 هزار كنتور هوشمند در مبادي ورودي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نصب شده كه هر 15 دقيقه كار رصد اطلاعات را انجام مي دهد و مهمترين ابزار براي شفاف سازي برنامه هاي پاسخگويي بار است.
وي با اشاره به بهره گيري از حدود 600 هزار كنتور هوشمند در شبكه ،از قابليت رصد بيش از 50 درصد بار مصرفي برق در كشور خبر داد كه به تفكيك كنتور و تعرفه قابل رويت است و سامانه مديريت پيك ،مديريت پاداش همكاري مشتركان را برعهده دارد و مشتركان مي توانند از طريق گوشي همراه اطلاعات بار مصرفي خود را رويت كنند.
مهندس رخشاني مهر همچنين از پياده سازي طرح اصلاح ولتاژ شبكه برق ايران و استاندارد سازي ولتاژ 9.8 درصد مشتركان برق طي سال گذشته از طريق اين سامانه خبر داد و دسترسي به داده هاي مركز زلزله نگاري كشور و رصد اثرات زلزله بر شبكه و خاموشيها را از ديگر امكانات مركز پايش برشمرد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات