کتاب نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان

کتاب نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان

http://www.bananews.irبنانیوز- آخرین دستاوردهای علمی جهان در زمینه فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان در کتاب "نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان" منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کتاب "نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان" که توسط دکتر محمود گلابچی، دکتر کتایون تقی‌زاده و مهندس احسان سروش‌نیا تالیف گردیده است بوسیله انتشارات دانشگاه تهران در ۵۵۵ صفحه با چاپ رنگی منتشر شد.

فناوری نانو به دلیل توانایی دگرگون‏کردن ویژگی‌‌های بنیادین مواد زمینه‌ساز ایجاد مصالحی جدید با ویژگی‌های نوین شده است که افزون بر کارآیی از بازدهی عملکردی بیشتری برخوردارند. عایق‌های بهتر، بتن‌های توانمندتر، شیشه‌های خودتمیزشونده و آسان‌تمیزشونده، نانوپوشش‌ها، رنگ‌ها و چسب‌های نانوبنیان و دیگر مصالح نانو از این نوع، علاوه بر چندعملکردی بودن، از امتیازات و ویژگی‌های کاربردی بیشتری برخوردارند.

کتاب "نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان"که بر اساس آخرین دستاوردهای علمی در جهان تالیف گردیده است، اقدامی است در جهت ارتقای دانش مورد نیاز جامعه معماری و مهندسی و نیز دانشجویان و دانش ‏آموختگان این رشته‏ ها در زمینه استفاده از فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان.

فصل های مختلف کتاب و ضمائم آن عبارتند از:

فصل نخست: سیر تحول مصالح و ساختمان‌سازی

فصل دوم: نانوفناوری چیست؟

فصل سوم: تاریخچه فناوری نانو

فصل چهارم: مفاهیم بنیادین نانومواد

فصل پنجم: نانومواد در ساختمان

فصل ششم: سطوح خودتمیزشونده و آسان‌تمیزشونده

فصل هفتم: نانوشیشه‌ها

فصل هشتم: نانوپوشش‌ها

فصل نهم: نانوعایق‌ها

فصل دهم: فناوری نانو و بتن

فصل یازدهم: فناوری نانو و مواد پایه‌سیمانی

فصل دوازدهم: فناوری نانو و فلزات

فصل سیزدهم: نانوفناوری و تأسیسات ساختمان

فصل پانزدهم: نانوفناوری، انرژی و پایداری زیست‌محیطی

فصل چهاردهم: سطوح ضد باکتری و میکروب کش

فصل شانزدهم: پارچه‌ها و غشاهای نانوبنیان

فصل هفدهم: تصفیه‌کننده‌های نانو

فصل هجدهم: فناوری نانو و چوب

فصل نوزدهم: مصالح خودترمیم‌شونده

فصل بیستم: مواد هوشمند و حس‌گرهای نانوبنیان

فصل بیست‌ویکم: سخن آخر

شش پیوست در زمینه دانش نانو

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

نمایه (فهرست موضوعی)

در انتهای هر فصل نمونه‌های عملی و پروژه‌هایی که در آن‌ها از مواد و مصالح نانوبنیان استفاده شده، به‌عنوان مطالعه موردی توضیح داده شده است تا خواننده با نمونه‌های عینی و زمینه‌های کاربردی مصالح نانو آشنا شود. ۴۰ پروژه که همگی پس از سال ۲۰۰۰ میلادی اجرا شده و در زمره پیشرفته‏ترین ساختمان‌های جهان در زمینه نانو بشمار می‏روند به‌عنوان مطالعه موردی در انتهای فصول کتاب معرفی شده‌اند. بیش از ۷۰۰ تصویر رنگی کتاب، درک بهتر مفاهیم نانو و اطلاع از آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه نانوفناوری را ممکن ساخته است.

 

    نظرات