دیدار صمیمی سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و کلیه معاونین با جناب آقای یاران ، دادستان مرکز ...

دیدار صمیمی سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و کلیه معاونین با جناب آقای یاران ، دادستان مرکز ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات