جلسه ویدئو کنفرانس بررسی صورت وضعیت های منفی توسط شرکت چارگون روز چهارشنبه 4 تیر ماه 99

جلسه ویدئو کنفرانس بررسی صورت وضعیت های منفی توسط شرکت چارگون روز چهارشنبه 4 تیر ماه 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات